Gedigen forskning ger nya mediciner
I mitten av 1980-talet tog Erika Timewell sin sjuksköterskeexamen och arbetade därefter bland annat utomlands, i Spanien och på kryssningsfartyg. Vid hemkomsten till Sverige igen utbildade hon sig vidare till vårdlärare och arbetade därefter inom läkemedelsindustrin. Erika och hennes man Roger startade ett eget företag inom konsultation och utbildning riktat mot läkemedelsindustrin, Evenio Pharma Consulting AB.
När ett läkemedelsföretag ska arbeta fram ett nytt läkemedel är det en lång process som kostar mycket pengar, kräver gedigen forskning och framför allt rigorösa säkerhetstester innan medicinen når slutanvändaren. Erikas arbete är bland annat att validera de data som sammanställs av läkare och sjuksköterskor vid undersökningar av de patienter som ingår i studiegruppen. Roger arbetar med en fördjupad kvalitetskontroll där han hjälper företag att säkerställa datakvalitet innan registrering.
- Genom att utprova den nya medicinen på en frisk försöksgrupp kan man registrera biverkningar, säkerställa hur medicinen verkar på en frisk kropp, därefter utökas patientunderlaget för att slutligen provas på de patienter som ska använda medicinen, förklarar Erika.
Framtagningstiden för en ny medicin är uppemot 15 år, varför läkemedelsföretaget måste ta hem investeringarna som satsats under den tid som patentet gäller.

Erika utbildar också läkare och sjuksköterskor i den lagstiftning som omgärdar läkemedelsstudier enligt kriterierna i Good Clinical Practice, en internationellt överenskommen standard.

Parallellt med detta driver Erika tillsammans med en kollega Hälsa-helt enkelt där dom föreläser om stress och friskvård och sorgebearbetning. Coachutbildningen är påbörjad, första delen av utbildningen är avklarad. Erika lägger stor vikt vid individens egen kapacitet att hantera svårigheter inom alla områden.
- Första steget vid exempelvis stressproblematik är att bli medveten om de val man gör och därifrån se alternativa vägar framåt. Jag fungerar som ett vägledande bollplank, säger hon.


Evenio Pharma Consulting AB

Bransch:
Friskvård

Telefon: 0704-95 72 70


Email:
erika@evenio.nu

Hemsida:
www.evenio.nu

Adress:
Evenio Pharma Consulting AB
Öringevägen 84
13549 Tyresö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN